UniSZA       PAKAT

Visi & Misi

Visi

Menjadi Pusat Rujukan Dalam Pembangunan Kerjaya, Teknousahawan Dan Jaringan Pintar Berasaskan Visi Universiti

 

Misi

Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan Dan Ekosistem Teknousahawan Menerusi Kolaborasi Jaringan Industri Dan Masyarakat