UniSZA       PAKAT

Visi & Misi

Visi

Pusat Alumni, Keusahawanan dan Jaringan Masyarakat (PAKAT) berhasrat untuk menjadikan pusat sebagai pemangkin kepada kecemerlangan mahasiswa/mahasisiwi

 

Misi

  • Menyediakan kemudahan penginapan yang selesa kepada semua mahasiswa/i
  • Menjamin keselesaan dan keselamatan mahasiswa/i sepanjang pengajian di UniSZA
  • Mewujudkan persekitaran penginapan yang mampu melahirkan suasana masyarakat kampus yang harmoni, kondusif dan selamat
  • Memastikan semua aspek berkaitan kebajikan dan kesihatan mahasiswa/i sentiasa diutamakan