UniSZA       PAKAT

Hari Kesedaran Kerjaya & Keusahawanan

18 April 2019 - Hari Kesedaran Kerjaya dan Keusahawanan bersama Protege telah diadakan di Dewan Al Muktafi Bilalshah UniSZA.

Protege merupakan Skim Latihan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SL1M dan telah ditukar nama. Program ini tkhas kepada pelajar tahun akhir UniSZA walaupun terbuka kepada pelajar lain.

Slot- slot semasa program ini adalah berkenaan Ceramah Keusahawanan, Kerjaya dan Sesi Interaksi antara Agensi seperti SME Corp, Koperasi Malaysia, KWSP, MAGIC dan sebagainya.

Saat yang paling dinantikan ialah sesi bersama Alumni iaitu Sufian Suhaimi. Sufian Suhaimi merupakan alumni UniSZA dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi (2011). Perkongsian pengalaman dan pembelajaran disini menjadi inspirasi kepada UniSZA yang lain.

b1a   b1b