UniSZA       PAKAT

Karnival Industri, Keusahawanan dan Kerjaya (IECC) 2019

 

WhatsApp Image 2019 12 03 at 13.02.32

 

30 & 29 November 2019 Karnival Industri, Keusahawanan dan Kerjaya UniSZA 2019 (IECC@UniSZA 2019) ini adalah karnival kali ke-2 yang akan diadakan pada tahun ini dan ia juga menjadi salah satu QS Rankings dalam UniSZA. Program ini merupakan inisiatif Universiti Sultan Zainal Abidin bagi memastikan para graduan membuat persediaan awal sebelum melangkah ke alam kerjaya selepas tamat pengajian di Universiti.

Program ini akan melibatkan 39 agensi kerajaan dan agensi swasta supaya jalinan kerjasama antara dua pihak memberikan impak yang besar dalam meningkatkan lagi kebolehpasaran dan kebolehdapatan graduan UniSZA. Program ini juga mampu menjadi wadah terbaik untuk memberi pendedahan kepada pembangunan kerjaya graduan disamping menjadikan latihan industri sebagai permulaan dalam mencipta kerjaya dalam bidang yang diceburi.

 

  WhatsApp Image 2019 12 03 at 13.02.35  
WhatsApp Image 2019 12 03 at 13.02.47   WhatsApp Image 2019 11 30 at 20.43.17