UniSZA       PAKAT

Aluan Pengarah

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera

Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Rasulullah SAW.

Selamat datang ke laman sesawang Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar (PaKaT) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Saya mengharapkan laman sesawang ini akan menjadi wacana yang ampuh dalam menyebarkan maklumat tentang PaKaT kepada khalayak dan massa ke arah menjadikan UniSZA sebagai pilihan utama masyarakat dalam usaha menimba ilmu pengetahuan.

Laman ini diwujudkan bagi memudahkan warga PaKaT dan masyarakat luar untuk mengikuti perkembangan yang berlaku di UniSZA amnya dan di PaKaT khususnya di samping menjadi medan untuk pihak pengurusan PaKaT menyampaikan maklumat kepada warga UniSZA. Maklumat di dalam laman ini menerangkan pelbagai perkhidmatan yang disedia.

                                               DSC 06841J min

Saya mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan yang membina daripada semua warga UniSZA untuk memantapkan lagi pengurusan maklumat dan kemudahan yang disediakan melalui laman sesawang ini. Selamat melayari laman sesawang ini demi kebaikan bersama oleh pihak PaKaT untuk dijadikan rujukan  dan panduan kepada semua warga UniSZA. Ia juga diharap dapat memberi impak kepada semua warga  UniSZA untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik.

Sekian, terima kasih